Στην τάξη του Τοτού η δασκάλα τους κάνει μάθημα Ελληνικών.


Στην τάξη του Τοτού η δασκάλα τους κάνει μάθημα Ελληνικών.

Διαφ.
Στην τάξη του Τοτού η δασκάλα τους κάνει μάθημα Ελληνικών.