Στην ουρά για τον Παράδεισο πάλι περιμένουν τρεις κυρίες


Στην ουρά για τον Παράδεισο πάλι περιμένουν τρεις κυρίες

Διαφ.
Στην ουρά για τον Παράδεισο πάλι περιμένουν τρεις κυρίες