Ανέκδοτο: Μια φορά μπήκε κάποιος σ` ένα ζαχαροπλαστείο και λέει


Ανέκδοτο: Μια φορά μπήκε κάποιος σ` ένα ζαχαροπλαστείο και λέει

Διαφ.
Ανέκδοτο: Μια φορά μπήκε κάποιος σ` ένα ζαχαροπλαστείο και λέει